Jak pracujemy nad Państwa tekstami?

Najprościej mówiąc, Państwo przysyłają tekst, my odsyłamy tłumaczenie w docelowym języku. Najciekawsze jednak dzieje się w trakcie…

 1. Otrzymujemy od Państwa do przetłumaczenia tekst ciągły, stronę WWW, plik PDF, prezentację itp.
 2. Zastanawiamy się, czy zlecenie odpowiada naszym kwalifikacjom. Nie jesteśmy ekspertami w każdej dziedzinie, dlatego jeśli uznamy, że nasze kompetencje nie są wystarczające do wykonania zlecenia, to poinformujemy Państwa o tym lub poprosimy o więcej czasu, aby zapoznać się z nową dla nas tematyką.
 3. Wykonujemy wstępną analizę wielkości tekstu i wyceniamy zlecenie (cennik znajdą Państwo tutaj). Jeśli wyznaczyli Państwo termin na wykonanie zlecenia, zastanawiamy się, czy na pewno jesteśmy w stanie go dotrzymać. Dzięki temu zawsze mają Państwo pewność, że wykonamy pracę w odpowiednim czasie. Dotrzymywanie terminów jest dla nas niezwykle ważne! Jeśli Państwo nie wyznaczą terminu, zaproponujemy własny termin wykonania.
 4. Czekamy na zatwierdzenie wyceny i terminu przez Państwa. Staramy się być elastyczni, więc jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia wcześniej, prosimy o kontakt w tej sprawie.
 5. Każde zlecenie wykonujemy w zgranym duecie. A ponieważ różnimy się zainteresowaniami, wiedzą i predyspozycjami, dla każdego zlecenia z osobna przydzielamy sobie funkcje tłumacza i weryfikatora, tak by tłumaczenie było wykonane jak najlepiej.
 6. Jedno z nas (tłumacz) tłumaczy tekst. W trakcie tłumaczenia korzystamy z licznych źródeł – tekstów internetowych i tradycyjnych, z norm, dyrektyw i oficjalnych wytycznych, z bogatej puli słowników. Po tym etapie tekst nie jest jeszcze gotowy do wysłania, choć jest już przetłumaczony. Nigdy nie wysyłamy tekstów po takim wstępnym przetłumaczeniu – zawsze doprowadzamy tłumaczenie do takiej jakości, z której Państwo mogą być zadowoleni, a my dumni.
 7. Niekiedy dostarczony tekst nie jest jednoznaczny. Czasami autor niedostatecznie zna język, w którym pisze. Czasami teksty są pisane przez twórców metody czy urządzenia, dla których pewne kwestie są oczywiste, więc je pomijają. Zdarzają się też zwykłe błędy, które utrudniają interpretację tekstu. Dlatego w razie wątpliwości napiszemy do Państwa, aby je wspólnie wyjaśnić. Chcemy, żeby tłumaczenie jak najlepiej oddawało sens oryginału.
 8. Tłumacz wykonuje autokorektę tekstu. Na tym etapie czyta cały tekst, poprawia styl, usuwa wszelkie usterki i wyjaśnia wątpliwości.
 9. Tłumacz sprawdza pisownię i wykonuje automatyczną kontrolę jakości w programie wspierającym proces tłumaczenia. To pozwala wyeliminować podstawowe błędy, takie jak niewłaściwie przeniesione liczby. Po tym etapie tekst jest już w gotowy, ale nikt nie jest nieomylny, dlatego…
 10. Druga osoba (weryfikator) dokładnie czyta tekst, próbując wychwycić błędy i zgłosić wszelkie możliwe wątpliwości. Staramy się być w tym bardzo krytyczni.
 11. Wspólne uzgadniamy poprawki i dyskutujemy nad wątpliwymi fragmentami.
 12. Jeśli tekst tego wymaga, formatujemy gotowy dokument i nadajemy mu pożądaną, atrakcyjną postać.
 13. Dopiero na tym etapie wysyłamy Państwu gotowe tłumaczenie.
 14. Państwo potwierdzają odbiór tekstu.
 15. Wystawiamy Państwu fakturę za zlecenie (lub fakturę zbiorczą na koniec miesiąca, jeśli przysyłają Państwo więcej zleceń) i czekamy na płatność.