Początek działalności

Magdalena zakłada firmę Klimaks i przyjmuje pierwsze zlecenia. Nazwa nawiązuje do „klimaksu” w sensie ekologicznym — końcowego stadium sukcesji biocenoz, w którym biocenozy utrzymują się w długiej perspektywie czasowej w doskonałej równowadze organizmów ze środowiskiem. Taki też był cel firmy – ciągły rozwój w kierunku jak najdoskonalszego modelu pracy tłumacza w doskonałej równowadze z klientem oraz z warunkami rynkowymi

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.